8.1 Cykelbilletter

Prisen for en cykelbillet afhænger af, hvor mange zoner der rejses i.

Cykelbilletter kan købes i:

  • DSB’s – og Metroens billetautomater
  • På visse lokaltog stationer på Sjælland og Lolland (automater)
  • DSB betjent salg og i 7-Eleven på DSB stationer
  • Rejsekort kundetype cykel
  • DOT app
  • SMS 1415 (udstedes altid til 8 zoner)

På rejsekort kan cykel checkes-ind på en check-ind ekstra stander.

En cykelbillet på 9 zoner eller flere udstedes til en bestemt relation og har gyldighed til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen. Tidsgyldigheden svarer til et trafikdøgn.

Regler for cykelmedtagning

Du kan tage din cykel med i tog, metro, havnebusser og i en toårig forsøgsperiode i alle Movias almindelige busser. På dinoffentligetransport.dk fremgår hvilke minibuslinjer det ikke er tilladt at medbringe cykler i.

Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om du er steget på, inden tidsbegrænsningen startede.

Én cykel må medtages per person, og kan kun medbringes, hvis pladsforholdene er til det. Det er personalet, som vurderer, om der er plads.

Det er gratis at tage din cykel med i S-tog og havnebusser, i lokaltog i Nordsjælland (Frederiksværkbanen, Lille Nord, Nærumbanen, Gribskovbanen og Hornbækbanen) samt i en toårig forsøgsperiode (frem til medio 2022) i busser og lokaltog (Lollandsbanen) i Lolland og Guldborgsund kommune. I øvrige tog, busser og metro skal du bruge en cykelbillet.

Busser For visse buslinjer må cykler ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30. Disse buslinjer fremgår af dinoffentligetransport.dk.
For visse buslinjer må cykler ikke medbringes natten til lørdag og søndag mellem kl. 00.30 og 04.30. Disse buslinjer fremgår af dinoffentligetransport.dk.
Cykler kan medbringes i havnebusserne i hele driftstiden.
Der kan ikke købes cykelbillet i bussen.
Cyklen skal anbringes midt i bussen og være fastgjort i sele.
Lokaltog Cykler kan medbringes i hele driftstiden.
Metro Cykler må ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30.
DSB Cykler må som udgangspunkt medbringes i hele driftstiden.
Kunder i S-tog må dog ikke stå af eller på med cykel på Nørreport station i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30 på hverdage.
Der kræves altid cykelbillet til rejse med regionaltog, InterCity, InterCity-Lyn og Øresundstog.
I InterCity, InterCity-Lyn og Lyn+ kræves desuden pladsbillet til cykel i sommerferieperioden fra 1. maj til 31. august (begge dage inkl.).
Der kan ikke medtages cykler i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken.
Der er særlige regler og priser for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland, samt på rejser over Øresund og til Bornholm. Du kan læse mere på dsb.dk.

Foldecykler og (el)løbehjul

Du må gerne medtage foldecykler og (el)løbehjul, der fylder mindre end 30 x 60 x 100 cm, i lokaltog, bus og metro uden køb af en cykelbillet. Cyklen eller (el)løbehjulet skal i disse tilfælde transporteres sammenfoldet under hele rejsen.

(El)løbehjul, der ikke overholder disse krav, skal overholde øvrige regler for cykelmedtagning jf. ovenfor.

DSB kan have særlige regler for medtagning af foldecykler og (el)løbehjul. Se venligst selskabets hjemmeside.

Børnecykler

Børnecykler kan medbringes, hvis de ikke overstiger målene for håndbagage (30 x 60 x 100 cm), og hvis der er mindst 1 betalende kunde med.

Specialcykler, cykelvogne og større cykler

Generelt må du ikke medtage påhængsvogne, Christianiacykler, longjohns, ladcykler, tandemcykler og andre store cykler i bus, tog og metro.

Segway og benzindrevne køretøjer

Det er ikke tilladt at medbringe Segways eller køretøjer, der drives med benzin eller andet let antændeligt brændstof.