10.2 Rejser i Øresundsregionen

En Øresundsbillet giver ret til at rejse med DSB, Öresundståg samt Skånetrafikens og de samarbejdende läns tog mellem de omstigningsområder, som i parentes er anført på billetten. Mellem Helsingør og Helsingborg kan ForSea færger benyttes.

Områderne/omstigningsområderne består af et antal af Hovedstadsområdet (TMH) og Skånetrafikens lokale takstzoner. I omstigningsområderne er billetter og kort gyldige til ubegrænset rejse med Movias busser, lokaltog og Metroen på hele rejsedatoen, uanset rejseretning. I tog skal rejsen være fremadskridende.

Der kan ikke købes en Øresundsbillet til resten af Sjælland, Lolland og Falster (zone 101-299).

Gyldighedsområde for billetter og kort

De sjællandske zoner 1 – 99 er samlet i et antal områder med hvert sit bogstav.

Det samlede omstigningsområde (altså der, hvor du lokalt kan køre videre med busser, tog og metro) er vist i en parentes med de bogstavområder, rejsen går igennem, adskilt af et plus. Billetterne gælder altså kun i de bogstavområder, der står på dem. De mulige omstigningsområder på den danske side er:

Via København – Malmø:

”(F+L)”, ”(E+F+L)”, ”(D+E+F+G+L)” eller ”(Alle)”.

Via Helsingør – Helsingborg:

”(K)”, ”(J+K)”, ”(I+J+K)”, ”(D+G+I+J+K)”, ”(D+E+G+I+J+K)”, ”(D+E+F+G+H+I+J+K+L)” eller ”(Alle)”.

Øresundsbilletter som er udstedt til stationer i Sverige uden for Skåne har ikke påtrykt et omstigningsområde for de svenske stationer, men de er gyldige til busrejser i byzonen.

Gyldighedstid for billetter og kort – Øresund

Billetter og kort med gyldighed i flere dage udløber kl. 04:00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, de gælder. Det gælder for enkeltbilletter og returbilletter med hen- og hjemrejsedato, samt Øresundskort og Øresund ungdomskort.

Rejser ud af omstigningsområdet

Der betales for det antal zoner i Hovedstadsområdet (zone 1-99), der rejses udover omstigningsområdet, efter samme princip som for DSB billetter.

Rejser på danske billetter og kort

Billetter og –kort kan kombineres med Øresundsbilletter. Du skal dog minimum have Øresundsbillet til eller fra Københavns Lufthavn, Kastrup eller Helsingør.

Børn

To børn under syv år rejser gratis med en voksen, der betaler. Børn 7-15 år (inkl.) og børn under syv år, som rejser alene, betaler ca. halv pris. Betalende børn kan ikke – som normalt – tage et andet barn med gratis.

Familier

Op til 5 personer (heraf max. 2 voksne) kan rejse sammen på en Øresund Familie billet. Der kan ikke medtages yderligere gratis børn.

Ungdomskort

Studerende på ungdomsuddannelser, på videregående uddannelser og unge mellem 16 og 19 år uden for uddannelsessystemet får rabat på Øresundspendlerkort. I Danmark gælder de samme regler for rabat og dokumentation på Øresund ungdomskort som for ungdomskort til Hovedstadsområdet (zone 1-99).

Hunde

Man skal betale en Øresundsbarnebillet for at tage en stor hund med.

Cykler

Cykler kan tages med i de fleste tog på en Øresundscykelbillet til ca. halv pris ift. Voksenpris.

1’ klasse

Øresundsbilletter og –kort gælder som udgangspunkt til Standard. Hvis man betaler et tillæg, kan man rejse på 1. klasse.

Her kan man købe billetter og kort

På Sjælland kan du købe Øresundsbilletter og -kort i billetsalget på de fleste betjente stationer. Øresundskort kan desuden købes i DSB app. Billetter sælges også fra automater på mange DSB-stationer og på alle metrostationer.

Information

Du kan få information om den samlede Øresundsrejse på stationer og på dsb.dk.  I DOT Kundecenter tlf.: 70 15 70 00 gives detaljeret information om din busrejse i Hovedstadsområdet.