10.1 Rejser med DSB til/fra Sjælland

Billetsamarbejdet med DSB gælder for rejser med DSB-tog. For disse rejser gælder DSB’s prissystem.

DSB’s billetter og pendlerkort, som gælder mellem en station på Sjælland og en station i resten af Danmark, gælder også til bussen, lokaltoget og Metroen lokalt, hvor dette er markeret på billetten med angivelse af afrejse-/destinationszone. Du kan således på samme billet tage bussen/Metroen/lokaltoget til den station, togrejsen starter fra, og fra den station, togrejsen slutter ved. Du kan på pendlerkort kun rejse med metro, såfremt der er betalt metrotillæg.
Afrejse-/destinationszonen fremgår af billet og kort.

Sådan gælder DSB’s billetter og pendlerkort:

Gyldighedstid

DSB’s billetter og pendlerkort gælder til en enkelt fremadskridende rejse med toget og til fri rejse med bus og metro i destinationszonen. De gælder indtil kl. 04.00 natten efter rejsedatoen.

Børn

Børn under 16 år, der rejser alene, betaler halv pris hos DSB. I bussen og Metroen gælder de sædvanlige regler for børn.

Øvrige kundegrupper

Personer, der er fyldt 65 år, får rabat på standardbilletter. Der er ikke tidsbegrænsninger på disse billetter.

Rejser ud af omstigningsområde

Vil du rejse længere eller udenfor det gyldighedsområde, som din billet eller pendlerkort er udstedt og gyldig til, skal du købe en ny billet for den manglende strækning.

Har du en billet, skal du købe en ny billet (minimum 2 zoner) til din rejseforlængelse.

Har du et pendlerkort, er det muligt at tilkøbe 1 zone (1-zones tilkøbsbilletten gælder 1 time og 15 min. .), skal du rejse længere skal du købe en ny billet (minimum 2 zoner) til din rejseforlængelse.

Den oprindelige billet/pendlerkort og den nye billet opfattes som to separate rejser.

Her kan man købe billetter til rejser vest for Storebælt:

  • i billetautomater på DSB-stationer, på udvalgte lokaltogstationer og i metroen.
  • dsb.dk
  • i DSB’s app,
  • i DSBs betjente billetsalg og 7-eleven på stationerne
  • i shop.arriva.dk
  • i Arriva Tog app

Her kan man købe pendlerkort til rejser vest for Storebælt:

  • i DSB app
  • I Arriva Tog App
  • på Rejsekort

Pladsreservering

Kan foretages særskilt eller i sammenhæng med køb af billetten. Pladsreservering kan købes i alle salgskanaler ovenfor.

Movias Kortsalg sælger ikke DSB’s billetter og kort.

Information

Du kan få information om den samlede rejse på DSB’s billetter og kort hos DSB eller på DSB.dk.