9. Øresund

For alle billetter og kort gælder, at du skal kontrollere:

  • Omstigningsområdet i parentes.
  • Tidspunkt eller dato for rejsen i forhold til billettens gyldighed.