6. Mad og drikke

I tog, i metro samt busser i Midttrafiks område er indtagelse af mad og drikkevarer, herunder indtagelse af alkohol i moderat omfang tilladt.

I alle øvrige busser er alkohol forbudt og mad og drikkevarer må ikke indtages, hvis det indebærer en risiko for tilsmudsning som fx. is, popcorn og chokolade. Drikkevarer skal være i beholdere med skruelåg.