Typer af rejsekort

Rejsekort personligt 

Må kun benyttes af kortindehaveren selv.  

Kundetyper: voksen, barn, pensionist, ung, handicap 

 

Rejsekort flex 

Kan deles med familie og venner. 

Kundetyper: voksen, barn, hund, cykel. 

 

Rejsekort anonymt 

Et såkaldt ihændehaverkort. Der er ikke knyttet en kundeprofil til dette kort.  

Kundetyper: voksen, barn. 

 

Rejsekort med pendler kombi 

Rejsekort personligt og pendlerkort i ét 

Kundetyper: voksen, barn, pensionist, ung, handicap.   

 

Pendlerkort 

Kun til pendlerrejser. Skal have aktiv periode, for at kunne benyttes.  

Kundetyper: voksen og barn 

 

Rejsekort erhverv 

Til rejsekort i arbejdstid. Ejes af virksomheden og må benyttes af medarbejdere 

 

Skolekort 

Til rejser mellem hjem og skole.  

Bestilles af skolen. 

 

Ungdomskort 

Til rejser mellem hjem og uddannelsessted.  

Bestilles på ungdomskort.dk