Moviarejsehaandbog.dk

Forord

Den digitale Rejsehåndbog giver dig en grundviden om zoner, regler, billetter og kort. Læs håndbogen igennem og brug den efterfølgende til at slå op i, hvis du bliver i tvivl om noget.

Om vejledningen og de fællesrejseregler

Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland og Falster, og hvordan du bruger dem rigtigt. Husk at det altid er dit ansvar at sikre dig, at du har korrekt og gyldig rejsehjemmel.

www.rejseplanen.dk kan du planlægge din rejse og se hvad din rejse koster med forskellige typer rejsehjemmel.

For rejsen gælder de ”Fælles Rejseregler” som udgives af DSB, Metro og Movia. Heri findes bl.a. regler om gyldig rejsehjemmel, kontrolafgifter, forsinkelser, klager m.v. Du kan også læse om mulighederne for hjælp til handicappede, og om regler for medtagning af bagage, cykler, dyr m.v.

Vi anbefaler, at du læser de ”Fælles Rejseregler”, så du ved, hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig.

Buskørslen på Sjælland, Lolland og Falster udføres af private busselskaber, der kører på kontrakt for Trafikselskabet Movia. Togkørslen udføres af DSB samt Lokalbanen og Regionstog for Movia. Metroen køres af Metroselskabet I/S.

Takster, dvs. priserne, i den kollektive trafik, fastsættes efter forhandling mellem de parter der udfører trafikken og i henhold til lovgivningen. I Hovedstadsområdet er det DSB (inkl. DSB Stog), Trafikstyrelsen, Metroselskabet I/S og Trafikselskabet Movia. Taksterne reguleres normalt én gang om året.

Rejsekort udstedt af Rejsekort og Rejseplan A/S kan benyttes til betaling af rejser i bus, tog og metro. Mere information og regler for brug af rejsekort findes i ”Rejsekort Rejseregler” og ”Rejsekort Kortbestemmelser” på www.rejsekort.dk.

Hvis der sker ændringer til bogens indhold, bliver det løbende annonceret på opslag, og under nyhedsfanen.

Du er velkommen til at give dit input til håndbogen ved at skrive til:

Trafikselskabet Movia Kunde- og Markedscenter
Gl. Køge Landevej 3
2500 Valby
att.: Steven Pedersen

Du kan også sende en e-mail til rejseregler@moviatrafik.dk.

Kunder henvises til afsnittet ‘Alle Rejseregler’ på www.dinoffentligetransport.dk.

Venlig hilsen
Trafikselskabet Movia